Använd Filnamnstillägg för FTP för att ange listan över filnamnstillägg för vilka FTP-tjänsten tillåter eller nekar åtkomst. Om du konfigurerar specifika filnamnstillägg kan webbserveradministratörer anpassa vilka filnamnstillägg som FTP-tjänsten ska tillåta eller neka, vilket du kan använda för att få högre säkerhet på servern. Om du exempelvis nekar åtkomst till *.EXE- och *.COM-filer kan du hindra Internetklienter från att överföra körbara filer till webbservern.

OBS

Via dialogrutan Redigera inställningar för FTP-begärandefiltrering kan du ange om olistade filnamnstillägg tillåts eller inte. Du kan finjustera filåtkomstbegränsningar för servern genom att ange att olistade filnamnstillägg inte tillåts och använda funktionen FTP-filnamnstillägg för att manuellt ange listan över filnamnstillägg som tillåts på servern.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

ElementnamnBeskrivning

Filtillägg

Visar filnamnstillägget för vilket FTP-tjänsten antingen tillåter eller nekar åtkomst.

Tillåts

Visar status för filnamnstillägget som antingen är True om filnamnstillägget tillåts eller False om filnamnstillägget nekas.

Element i åtgärdsfönstret

ElementnamnBeskrivning

Tillåt filnamnstillägg

Öppnar dialogrutan Tillåt filnamnstillägg så att du kan lägga till ett filnamnstillägg i listan över tillåtna filnamnstillägg.

Neka filnamnstillägg

Öppnar dialogrutan Neka filnamnstillägg så att du kan lägga till ett filnamnstillägg i listan över nekade filnamnstillägg.

Ta bort

Tar bort ett filnamnstillägg, dolt segment, URL-sekvens eller kommando från listan.

Redigera funktionsinställningar

Öppnar dialogrutan Redigera inställningar för FTP-begärandefiltrering så att du kan konfigurera allmänna egenskaper och gränser för FTP-begäranden.

Se även


Innehåll