Använd funktionssidan MIME-typer för att visa en lista med MIME-typer (Multipurpose Internet Mail Extensions) så att du kan identifiera vilka innehållstyper som kan skickas från en webbserver till en webbläsare eller e-postklient.

Sortera listan genom att klicka på en av funktionssidans kolumnrubriker eller välj ett värde i den nedrullningsbara listan Gruppera efter för att gruppera liknande objekt.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

ElementnamnBeskrivning

Tillägg

Här visas filnamnstillägget, till exempel .chm.

MIME-typ

Här visas MIME-typen, till exempel application/octet-stream.

Typ av post

Visar om objektet är lokalt eller ärvt. Lokala objekt läses från den aktuella konfigurationsfilen och ärvda objekt läses från en överordnad konfigurationsfil.

Element i åtgärdsfönstret

ElementnamnBeskrivning

Lägg till

Öppnar dialogrutan Lägg till MIME-typ där du kan lägga till en MIME-typ.

Redigera

Öppnar dialogrutan Redigera MIME-typ där du kan redigera vald MIME-typ.

Ta bort

Tar bort det markerade objektet från listan på funktionssidan.

Se även


Innehåll