Du använder funktionssidan Servercertifikat för att visa certifikatnamn, fullständigt kvalificerade domännamn (FQDN) på värddatorer för vilka certifikat utfärdats och FQDN på de servrar som utfärdat certifikaten.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

ElementnamnBeskrivning

Namn

Visar namnen på de certifikat som utfärdats till klienter som körs på antingen Internet- eller intranätvärdar.

OBS

Certifikat behöver inte ha ett namn. Du kanske måste titta i andra kolumner för att få information om certifikat.

Utfärdat till

Visar FQDN för de Internet- eller intranätvärdar för vilka certifikat utfärdats.

Utfärdat av

Visar FQDN för de servrar som har utfärdat certifikat till klienter som körs på antingen Internet- eller intranätvärdar.

Förfallodatum

Visar datum då certifikatet löper ut.

Certifikat-hash

Visar binärdata som skapats med en algoritm för hashning. Trots att dessa data ger certifikatet en unik identitet kan hashvärden inte användas för att spåra ett certifikat, eftersom hashning endast kan göras i en riktning.

Element i åtgärdsfönstret

ElementnamnBeskrivning

Importera

Öppnar dialogrutan Importera certifikat för att återställa förlorade eller skadade certifikat som du tidigare säkerhetskopierat, eller för att installera certifikat som en annan certifikatutfärdare (CA) skickat till dig.

Skapa certifikatbegäran

Öppnar guidesidan Egenskaper för unikt namn för att lämna information om din organisation till en extern certifikatutfärdare.

Avsluta begäran om certifikat

Öppnar dialogrutan Avsluta begäran om certifikat för att installera de certifikat du får av certifikatutfärdaren.

Skapa domäncertifikat

Öppnar guidesidan Egenskaper för unikt namn för att lämna information om din organisation till en intern certifikatutfärdare.

Skapa ett självsignerat certifikat

Öppnar dialogrutan Skapa ett självsignerat certifikat för att skapa certifikat som används i testningsmiljöer för webbservrar och vid felsökning av tredje part-certifikat.

Visa

Öppnar dialogrutan Certifikat så att du kan se ett certifikats detaljer. Du måste markera ett certifikat för att kunna se detta alternativ.

Exportera

Öppnar dialogrutan Exportera certifikat för att exportera certifikat från en källserver när du vill tillämpa samma certifikat på en målserver, eller om du vill säkerhetskopiera ett certifikat och dess tillhörande privata nyckel. Du måste markera ett certifikat för att kunna se detta alternativ.

Ta bort

Tar bort det markerade objektet från listan på funktionssidan. Du måste markera ett certifikat för att kunna se detta alternativ.

Se även


Innehåll