Du använder dialogrutan Programpoolsidentitet för att konfigurera det konto som programpoolens arbetarprocess kör under. Du kan välja ett av de befintliga säkerhetskontona eller konfigurera ett anpassat konto.

OBS

Om du använder en anpassad identitet ska du se till att det användarkonto du anger tillhör IIS_IUSRS -gruppen på webbservern, så att kontot ger rätt typ av åtkomst till resurserna. När du använder Windows- och Kerberos-autentisering i din miljö kan du dessutom behöva registrera SPN (Service Principle Name) hos domänkontrollanten (DC).

Så här konfigurerar du en programpoolsidentitet
 1. På funktionssidan Programpooler markerar du en programpool i listan.

 2. I fönstret Åtgärder klickar du på Avancerade inställningar.

 3. Under Processmodell letar du rätt på fältet Identitet och klickar på ... (knappen Egenskaper) för att öppna dialogrutan Programpoolsidentitet.

 4. Välj ett alternativ för identitet:

  • Välj Befintligt konto för att använda ett fördefinierat säkerhetskonto och välj sedan ett av kontona i listan.

  • Välj Anpassa konto för att konfigurera ett anpassat konto och klicka sedan på Ange för att öppna dialogrutan Ange autentiseringsuppgifter där du kan specifiera användarnamnet och lösenordet för kontot.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Befintligt konto

Välj detta alternativ för att använda ett av de fördefinierade säkerhetskontona. Välj sedan ett av följande konton:

 • ApplicationPoolIdentity – Kontot Programpoolsidentitet är som standard markerat. Kontot Programpoolsidentitet skapas dynamiskt när en programpool startas och därför ger det här kontot den bästa säkerheten för dina program.

 • Lokal tjänst - Kontot Lokal tjänst tillhör användargruppen och är kopplat till samma användarrättigheter som kontot Nätverkstjänst. Kontot Lokal tjänst är emellertid begränsat till den lokala datorn. Du använder detta konto när arbetarprocessen i din programpool inte kräver åtkomst utanför den webbserver som den körs på.

 • Lokalt system - Kontot Lokalt system har fullständiga användarrättigheter, och det tillhör gruppen Aministratörer på webbservern. Undvik om möjligt att använda kontot Lokalt system eftersom det utgör en allvarligare säkerhetsrisk för din webbserver.

 • NetworkService – Kontot Network Service är medlem i användargruppen och har rättigheter som krävs för att köra program. Det kan interagera i ett Active Directory-baserat nätverk med hjälp av datorkontots autentiseringsuppgifter.

Anpassa konto

Välj detta alternativ för att konfigurera ett anpassat konto. Klicka sedan på knappen Ange för att konfigurera användarnamn och lösenord för kontot.

Ange

Öppnar dialogrutan Ange autentiseringsuppgifter där du kan specifiera autentiseringsuppgifter för det anpassade kontot.

Användarnamn

Ange ett alias för användarkontot som du vill att arbetsprocessen ska köras under.

L‎ösenord

Ange lösenordet för det användarkonto du angav i rutan Användarnamn.

Bekräfta lösenord

Ange lösenordet för det användarkonto du angav i rutan Användarnamn.

Se även


Innehåll