Använd guidesidan Ange ett namn för anslutningen för att specifiera ett eget namn för anslutningen i IIS-hanteraren.

Lista över element i användargränssnittet

Elementnamn Beskrivning

Anslutningens namn

Ange ett eget namn för anslutningen. Den här anslutningens namn visas i trädet i IIS-hanteraren.

Se även


Innehåll