Strona kreatora Określanie nazwy połączenia umożliwia określenie przyjaznej nazwy połączenia w programie Menedżer usług IIS.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementu Opis

Nazwa połączenia

Wpisz przyjazną nazwę połączenia. Ta nazwa połączenia jest wyświetlana w drzewie w programie Menedżer usług IIS.

Zobacz też


Spis treści