Okno dialogowe Dodawanie roli platformy .NET umożliwia dodawanie nazw ról do bazy danych, do której odwołuje się ten dostawca. Role umożliwiają podział użytkowników na kategorie, a następnie efektywniejsze wykonywanie zadań związanych z zabezpieczeniami, takich jak autoryzacja.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Nazwa

Wymaga podania nazwy roli.

Zobacz też


Spis treści