Okno dialogowe Użytkownicy umożliwia wybór użytkownika programu Menedżer usług IIS, który ma otrzymać zezwolenie na łączenie się z witryną lub aplikacją. Użytkownicy mogą konfigurować delegowane funkcje w dowolnych witrynach i aplikacjach, do których przyznano im uprawnienia.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementu Opis

Wybierz użytkownika

Wybierz nazwę użytkownika programu Menedżer usług IIS, który ma otrzymać zezwolenie na łączenie się z witryną lub aplikacją.

Zobacz też


Spis treści