Zmienne środowiskowe to ciągi tekstowe zawierające informacje takie, jak nazwy lub ścieżki plików. Decydują one o zachowaniu różnych programów na komputerze.

Podczas dodawania lub edytowania aplikacji FastCGI można skonfigurować wartości jej właściwości, m.in. właśnie jej zmiennych środowiskowych. Wartości zmiennych są uaktywniane przez moduł FastCGI w trakcie uruchamiania jego procesu. Będą dotyczyły wyłącznie tego procesu, tzn. pozostają niewidoczne dla wszelkich innych procesów uruchomionych na komputerze. Kliknięcie przycisku Przeglądaj () podczas konfigurowania właściwości Zmienne środowiskowe spowoduje otwarcie okna dialogowego Edytor kolekcji EnvironmentVariables. Można w nim skonfigurować opcjonalne zmienne środowiskowe, które będą uaktywniane przez plik wykonywalny programu FastCGI. Jeśli którakolwiek z podanych nazw zmiennych jest taka sama jak istniejąca nazwa zmiennej serwera, zostanie użyta wartość określona w tej właściwości.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementu Opis

Elementy

Zawiera listę elementów należących do kolekcji zmiennych środowiskowych. Każdy element składa się z pary nazwa‑wartość. Aby dodać element, wpisz jego nazwę i wartość w okienku Właściwości nazwy, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Aby usunąć element, zaznacz go na liście i kliknij przycisk Usuń. Aby zmienić kolejność, w jakiej elementy są zapisane w pliku ApplicationHost.config, użyj strzałek W górę i W dół. Ponieważ wszystkie pary nazwa‑wartość są unikatowe, kolejność nie wpływa na funkcjonalność elementów.

Nazwa

Wpisz unikatową nazwę elementu.

Wartość

Wpisz wartość elementu. Informacja ta jest przechowywana wraz z odpowiednią nazwą w pliku ApplicationHost.config.

Ikony sortowania

Za pomocą tych ikon można posortować pary nazwa‑wartość według kategorii, zawierających je stron właściwości lub alfabetycznie.


Spis treści