Funkcje zarządzania delegowaniem umożliwiają administratorom komputera zachowanie pełnej kontroli nad serwerem sieci Web, a jednocześnie pozwalają im delegować konfigurowanie funkcji w witrynach i aplikacjach do użytkowników niebędących administratorami komputera. Użytkownikom systemu Windows i programu Menedżer usług IIS można zezwolić na łączenie się z witryną lub aplikacją. Ci użytkownicy mogą konfigurować delegowane funkcje w dowolnych witrynach i aplikacjach, do których przyznano im dostęp. Aby użytkownicy mogli łączyć się z serwerem sieci Web za pomocą programu Menedżer usług IIS, należy skonfigurować usługę zarządzania tak, aby umożliwiała połączenia zdalne.

Uwagi

 KrokOdwołanie
Pole wyboru

Dodawanie kont użytkowników Menedżera usług IIS oraz zezwalanie użytkownikom systemu Windows i programu Menedżer usług IIS na łączenie się z witryną lub aplikacją.

Konfigurowanie kont użytkowników do łączenia się z witrynami i aplikacjami w Menedżerze usług IIS (tryb online)

Pole wyboru

Konfigurowanie stanu delegowania funkcji witryny i aplikacji pod kątem wyświetlania oraz konfigurowania przez użytkowników witryny i aplikacji.

Delegowanie zarządzania funkcjami w witrynach i aplikacjach

Pole wyboru

Konfigurowanie ustawień połączenia i włączanie zarządzania zdalnego.

Konfigurowanie usługi zarządzania

Zobacz też


Spis treści