Okno dialogowe Edytowanie ograniczeń adresów IP i domen umożliwia definiowanie ograniczeń dostępu nieokreślonych klientów i włączanie ograniczeń nazw domen dla wszystkich reguł.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementu Opis

Dostęp dla nieokreślonych klientów

Określa ograniczenia dostępu nieokreślonych klientów. To ustawienie wskazuje, czy należy zezwalać na dostęp klientów nieokreślonych przez żadną inną regułę, czy odmawiać im dostępu.

Włącz ograniczenia nazw domen

Włącza reguły ograniczające dostęp według nazw domen. Ta reguła znacząco wpływa na wydajność serwera, ponieważ wymaga wyszukiwania DNS przy każdym żądaniu.


Spis treści