Okno dialogowe Importowanie certyfikatu umożliwia przywrócenie utraconego lub uszkodzonego certyfikatu, który wcześniej został zapisany w kopii zapasowej, a także zainstalowanie certyfikatu wysłanego przez innego użytkownika lub przez urząd certyfikacji.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Plik certyfikatu (.pfx)

Wpisz nazwę pliku w polu Plik certyfikatu (.pfx) lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby przejść do nazwy pliku, w którym jest przechowywany wyeksportowany certyfikat.

Hasło

Wpisz hasło w polu Hasło, jeśli certyfikat został wyeksportowany przy użyciu hasła.

Zezwalaj na eksport tego certyfikatu

Jeśli chcesz mieć możliwość eksportowania certyfikatu, zaznacz pole wyboru Zezwalaj na eksport tego certyfikatu. Jeśli nie chcesz zezwolić na dalsze eksportowanie certyfikatu, wyczyść pole wyboru Zezwalaj na eksport tego certyfikatu.

Zobacz też


Spis treści