Strona Ustawienia protokołu SSL umożliwia zarządzanie szyfrowaniem danych przesyłanych między serwerem i klientami. Ponadto zaznaczając opcję certyfikatów Ignoruj, Zaakceptuj lub Wymagaj, można określić wymóg identyfikowania się klienta przed uzyskaniem dostępu do zawartości.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementuOpis

Wymagaj SSL

Zaznacz opcję Wymagaj protokołu SSL (Secure Sockets Layer), aby włączyć metodę 40-bitowego szyfrowania danych, która pomaga zabezpieczyć transmisje między serwerem i klientami. To ustawienie działa zarówno w środowisku intranetu, jak i Internetu.

Wymagaj 128-bitowego protokołu SSL

Zaznacz opcję Wymagaj 128-bitowego protokołu SSL, aby zapewnić silniejsze szyfrowanie niż przy wersji 40-bitowej. Szyfrowanie przy użyciu 128-bitowego protokołu SSL można stosować w celu zabezpieczenia transmisji danych między serwerem i klientami zarówno w środowisku intranetu, jak i Internetu.

Ignoruj

Jest to opcja domyślna. To ustawienie powoduje, że przedstawiane certyfikaty klientów nie są akceptowane.

Uwaga

Ta opcja umożliwia klientom dostęp do zawartości bez weryfikowania ich tożsamości. Jest to więc najmniej bezpieczne ze wszystkich ustawień.

Akceptuj

Wybierz to ustawienie, aby akceptować certyfikaty klientów (jeśli są podawane) i weryfikować tożsamość klientów przed zezwoleniem im na dostęp do zawartości.

Wymagaj

Zaznacz tę opcję, aby klienci chcący uzyskać dostęp do zawartości musieli najpierw przedstawiać certyfikaty weryfikujące ich tożsamość.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementuOpis

Zastosuj

Zapisuje zmiany wprowadzone na stronie funkcji.

Anuluj

Anuluje zmiany wprowadzone na stronie funkcji.

Zobacz też


Spis treści