Strona funkcji Bieżące sesje umożliwia monitorowanie bieżących sesji dla witryny FTP.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementu Opis

Nazwa użytkownika

Określa nazwę użytkownika dla danej sesji.

Czas rozpoczęcia sesji

Określa czas rozpoczęcia bieżącej sesji.

Bieżące polecenie

Określa bieżące polecenie.

Poprzednie polecenie

Określa poprzednie polecenie.

Czas rozpoczęcia polecenia

Określa czas rozpoczęcia wykonywania polecenia.

Bajty wysłane

Określa liczbę bajtów wysłanych.

Bajty odebrane

Określa liczbę bajtów odebranych.

Identyfikator sesji

Określa identyfikator sesji.

Adres IP klienta

Określa adres IP klienta.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementu Opis

Rozłącz sesję

Umożliwia rozłączenie wybranej sesji.


Spis treści