Okno dialogowe Edytor kolekcji przestrzeni nazw umożliwia określanie dostawców właściwości dla przestrzeni nazw XML funkcji WebDAV. Aby użyć właściwości niestandardowych, należy określić dostawców właściwości dla wszystkich przestrzeni nazw XML, których będą używać klienci WebDAV lub za pomocą gwiazdki (*) można określić dostawcę domyślnego dla przestrzeni nazw XML.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementu Opis

Elementy

Zawiera listę mapowań dostawców właściwości na przestrzenie nazw XML. Aby dodać mapowanie do listy, należy kliknąć przycisk Dodaj. Aby usunąć mapowanie z listy, należy wyróżnić je na liście, a następnie kliknąć przycisk Usuń.

Właściwości

Określa ustawienia mapowań dostawców właściwości na przestrzenie nazw XML.

Magazyn właściwości

Określa dostawcę właściwości dla przestrzeni nazw XML. Aby określić dostawcę właściwości dla mapowania, należy wybrać nazwę dostawcy z listy rozwijanej.

Przestrzeń nazw XML

Określa nazwę przestrzeni nazw XML dla magazynu właściwości.

Uwaga

Za pomocą gwiazdki (*) można określić dostawcę domyślnego dla przestrzeni nazw XML.


Spis treści