W oknie dialogowym Edytowanie ustawień filtrowania żądań można skonfigurować ogólne ustawienia oraz limity żądań dotyczące serwera sieci Web.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementu Opis

Zezwalaj na rozszerzenia nazw plików nieznajdujące się na liście

Tę opcję należy wybrać, aby zezwolić na rozszerzenia nazw plików nieznajdujące się na liście.

Zezwalaj na zlecenia nieznajdujące się na liście

Zaznaczenie tej opcji spowoduje umożliwienie wykonywania zleceń, których nie ma na liście.

Zezwalaj na znaki wysokobitowe

Tę opcję należy wybrać, aby zezwolić na znaki wysokobitowe w operacjach filtrowania żądań. Przykłady znaków wysokobitowych to m.in. Ж, Ы czy Я.

Zezwalaj na podwójne anulowanie

Zaznaczenie tej opcji spowoduje umożliwienie stosowania dwukrotnej konwersji znaków.

Maksymalna dozwolona długość zawartości (w bajtach)

Określa maksymalną długość zawartości wyrażoną w bajtach.

Uwaga

Podanie wartości zerowej (0) oznacza brak limitu długości.

Maksymalna długość adresu URL (w bajtach)

Określa maksymalną długość ciągu adresu URL wyrażoną w bajtach.

Maksymalna długość ciągu zapytania (w bajtach)

Określa maksymalną długość ciągu zapytania wyrażoną w bajtach.

Zobacz też


Spis treści