Okna dialogowe Zezwalanie na rozszerzenie nazwy pliku i Odmawianie rozszerzenia nazwy pliku umożliwiają dodanie rozszerzenia nazwy pliku do listy rozszerzeń nazw plików, którym moduł filtrowania żądań ma zezwalać na dostęp lub go odmawiać.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementu Opis

Rozszerzenie nazwy pliku

Rozszerzenie nazwy pliku, któremu usługa filtrowania żądań będzie zezwalała na dostęp lub go odmawiała.

Zobacz też


Spis treści