Okna dialogowe Dodawanie strony błędu niestandardowego i Edytowanie strony błędu niestandardowego umożliwiają konfigurowanie usług IIS w taki sposób, aby w przypadku wystąpienia określonego błędu HTTP był zwracany niestandardowy komunikat o błędzie.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Kod stanu

Wpisz kod stanu HTTP (i opcjonalny kod podstanu), którego dotyczy strona błędu niestandardowego.

Wstaw zawartość z pliku statycznego do odpowiedzi na błąd

Wybierz tę opcję, jeśli strona błędu powinna zawierać zawartość statyczną, np. pochodzącą z pliku HTML. W odpowiednim polu Ścieżka pliku wpisz lub wskaż po przejrzeniu fizyczną ścieżkę pliku statycznego.

Przestroga

Jeśli plik określony w polu Ścieżka pliku nie jest zawartością statyczną (np. jest plikiem aspx), w momencie zwrócenia odpowiedzi nastąpi wyświetlenie kodu, a nie jego uruchomienie.

Przeglądaj

Otwiera menu pliku, w którym można przejść do pliku statycznego.

Próbuj zwrócić plik błędu w języku klienta

Wybierz tę opcję, jeśli błąd powinien zostać zwrócony w języku klienta (w miarę możliwości). W przypadku zaznaczenia tego pola wyboru kliknij przycisk Ustaw, aby skonfigurować ścieżkę.

Ustaw

Otwiera okno dialogowe Ustawianie ścieżki zlokalizowanego błędu niestandardowego, w którym można skonfigurować ścieżkę zlokalizowanych plików błędów.

Uwaga

Ten przycisk jest włączony tylko w przypadku wybrania opcji Próbuj zwrócić plik błędu w języku klienta.

Wykonaj adres URL w tej witrynie

Wybierz tę opcję, jeśli strona błędu powinna zawierać zawartość dynamiczną, np. pochodzącą z pliku ASP. W odpowiednim polu Adres URL (względem katalogu głównego witryny) wpisz ścieżkę względną do błędu niestandardowego.

Odpowiedz przy użyciu przekierowania 302

Wybierz tę opcję, jeśli klient ma zostać przekierowany na inny adres URL. W odpowiednim polu Bezwzględny adres URL wpisz pełny adres URL, na który ma zostać przekierowany klient.

Zobacz też


Spis treści