Okno dialogowe Kończenie żądania certyfikatu umożliwia instalowanie certyfikatów otrzymanych z urzędu certyfikacji. Ponadto w polu Przyjazna nazwa należy podać nazwę, pod jaką certyfikat ma zostać zainstalowany w celu ukończenia tego procesu.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Nazwa pliku zawierającego odpowiedź urzędu certyfikacji

W polu Nazwa pliku zawierającego odpowiedź urzędu certyfikacji wpisz ścieżkę do pliku zawierającego odpowiedź z urzędu certyfikacji lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby przejść do lokalizacji, w której przechowywany jest plik z urzędu certyfikacji.

Ważne

Aby certyfikat został zainstalowany na serwerze, konieczne jest dokończenie tej procedury.

Przyjazna nazwa

Aby proces instalacji certyfikatu został ukończony, należy wpisać żądaną nazwę certyfikatu w polu Przyjazna nazwa.

Zobacz też


Spis treści