Du använder dialogrutan Avsluta begäran om certifikat för att installera de certifikat du får av certifikatutfärdaren (CA). Du måste dessutom ange ett Eget namn för det certifikat du vill installera för att slutföra installationsprocessen.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Filnamn innehållande certifikatutfärdarens svar

Ange sökvägen för den fil som innehåller svaret från certifikatutfärdaren i rutan Filnamn innehållande certifikatutfärdarens svar eller klicka på Bläddra för att hitta platsen där filen från certifikatutfärdaren lagras.

Viktigt!

För att installera ett certifikat på din webbserver måste du slutföra denna process.

Eget namn

Ange ett namn i rutan Eget namn för att slutföra installationen av certifikatet.

Se även


Innehåll