Du använder dialogrutan Exportera certifikat för att exportera certifikat från en källserver när du vill tillämpa samma certifikat på en målserver, eller om du vill säkerhetskopiera ett certifikat och dess tillhörande privata nyckel.

OBS

Om du kopplar ett lösenord till certifikatet måste vem som helst som importerar certifikatet känna till lösenordet innan certifikatet kan tillämpas på målservern.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Exportera till

Ange ett filnamn i rutan Exportera till eller klicka på Bläddra för att navigera till namnet på en fil i vilken certifikatet ska lagras för export.

L‎ösenord

Om du vill koppla ett lösenord till det exporterade certifikatet anger du ett lösenord i rutan Lösenord.

Bekräfta lösenord

Ange lösenordet på nytt i rutan Bekräfta lösenord och klicka på OK.

Se även


Innehåll