Du använder dialogrutan Ange autentiseringsuppgifter för att ansluta till en fysisk sökväg med ett annat användarkonto än det du är inloggad med för tillfället.

Lista över element i användargränssnittet

Elementnamn Beskrivning

Användarnamn

Anger användarnamnet för det användarkonto du vill använda för att komma åt en fysisk sökväg för en delad konfiguration.

L‎ösenord

Anger lösenordet som behövs för att autentisera användarnamnet.

Bekräfta lösenord

Användaren måste skriva in lösenordet på nytt.

Se även


Innehåll