Använd dialogrutan Lösenord för krypteringsnycklar för att ange lösenord för krypteringsnyckelarkivet.

Lista över element i användargränssnittet

Elementnamn Beskrivning

Ange lösenord för kryppteringsnycklar

Anger lösenord som behövs för att IIS ska kunna dekryptera de krypterade krypteringsnycklarna. Det här lösenordet ställs in när du använder IIS-hanteraren för att exportera konfigurationsfiler.

Se även


Innehåll