Använd dialogrutan Användare för att välja en IIS-hanteraren-användare som du vill tillåta att ansluta till en plats eller ett program. Användare kan konfigurera tilldelade egenskaper för alla platser och program som du ger dem behörighet till.

Lista över element i användargränssnittet

Elementnamn Beskrivning

Välj användare

Markera det IIS-hanteraren-användarnamn som du vill tillåta att ansluta till platsen eller programmet.

Se även


Innehåll