Använd regelsidan för att konfigurera reglerna för filtrering av begäranden för att tillåta eller neka åtkomst till webbservern baserat på flera parametrar, t.ex. rubriker och nekade strängar. Exempel på filtreringsregler finns i Vanliga URLScan-scenarier (sidan är eventuellt på engelska).

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

Elementnamn Beskrivning

Namn

Visar namnet på regeln för begärandefiltrering.

Skanna

Visar värdet som regeln för begärandefiltrering skannar, som kan vara URL, frågesträng eller valfri kombination av dessa.

Tillämpas för

Visar de parametrar som regeln för begärandefiltrering tillämpas för.

Neka strängar

Visar de strängar som regeln för begärandefiltrering nekar åtkomst.

Element i åtgärdsfönstret

Elementnamn Beskrivning

Lägg till filtreringsregel

Öppnar dialogrutan Lägg till filtreringsregel som gör det möjligt att lägga till en regel med specifika parametrar att söka efter.

För gemensamma element, se Sidan Begärandefiltrering.

Se även


Innehåll