Du använder sidan SMTP e-post för att konfigurera leverans av e-post från program som använder System.Net.Mail API. Du kan konfigurera sändningsadressen för utgående e-post och bestämma att antingen leverera e-posten omedelbart till en online SMTP-server, eller lagra den på disk där den kan hämtas för leverans senare.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

ElementnamnBeskrivning

E-postadress

Här anges den e-postadress från vilken e-postmeddelanden sänds.

Leverera e-post till SMTP-server

Här konfigureras System.Net.Mail för att leverera e-postmeddelanden omedelbart till en SMTP-server.

SMTP-server

Här definieras SMTP-serverns unika namn.

Använda localhost

Anger namnet LocalHost för SMTP-servern. Att ange LocalHost som namn innebär att System.Net.Mail sänder e-posten till SMTP-servern på den lokala datorn.

Port

Här anges den TCP-port som System.Net.Mail använder för att försöka ansluta till mål-SMTP-servern. Port 25 är standard-TCP-porten för SMTP och är standardinställning som rekommenderas.

Autentiseringsinställningar

Här anges autentiseringläget och autentiseringsuppgifter om din SMTP-server kräver detta.

Krävs inte

Inget användarnamn eller lösenord krävs av användaren för att ansluta till SMTP-servern.

Windows

Använder programidentiteten. Välj detta alternativ om du använder en smart värddator för att reläa meddelanden i ditt nätverk, eller en server för att ta emot e-post från interna webbplatser, t.ex. från ett företags intranät.

Ange autentiseringsuppgifter

Här krävs ett giltigt användarnamn och lösenord. Autentiseringuppgifterna skickas som klartext över nätverket. Om du vill ange autentiseringuppgifter klickar du på Ange. Du måste ange ett giltigt användarnamn i textrutan Användarnamn och ett giltigt lösenord i textrutan Lösenord. Ange lösenordet på nytt i textrutan Bekräfta lösenord och klicka på OK.

Lagra e-post i pickup-katalogen

Här konfigureras System.Net.Mail för att lagra e-postmeddelanden i en filplats på disken för att levereras senare av ett program, t.ex. ett ASP.NET-program, eller av en användare, t.ex. en administratör.

Element i åtgärdsfönstret

ElementnamnBeskrivning

Verkställ

Sparar de ändringar som du gjorde på funktionssidan.

Avbryt

Avbryter de ändringar som du gjorde på funktionssidan.

Se även


Innehåll