System.Net.Mail API'sini kullanan uygulamalardan gelen e-postanın teslimini yapılandırmak için SMTP E-postası özellik sayfasını kullanın. Giden e-postada gönderen e-posta adresini yapılandırabilir ve e-postanın hemen çevrimiçi SMTP sunucusuna teslim mi edileceğine yoksa daha sonra buradan teslim edilmek üzere diskte mi depolanacağına karar verebilirsiniz.

UI Öğe Listesi

Aşağıdaki tablolarda özellik sayfasında ve Eylemler bölmesinde kullanılabilir durumda olan UI öğeleri açıklanmaktadır.

Özellik Sayfası Öğeleri

Öğe AdıAçıklama

E-posta adresi

E-posta iletilerini gönderen e-posta adresini ayarlar.

E-postayı SMTP sunucusuna teslim et

System.Net.Mail'i e-posta iletilerinin hemen SMTP sunucusuna teslim edileceği şekilde yapılandırır.

SMTP Sunucusu

SMTP sunucusunun benzersiz adını tanımlar.

Localhost kullan

LocalHost'ta SMTP sunucusunun adını ayarlar. LocalHost'ta ad ayarlamak, System.Net.Mail'in e-postayı yerel bilgisayardaki SMTP sunucusuna göndereceği anlamına gelir.

Bağlantı noktası

System.Net.Mail'in hedef SMTP sunucusuna bağlanmayı denerken kullanacağı TCP bağlantı noktasını ayarlar. Bağlantı noktası 25 SMTP standart TCP bağlantı noktasıdır; bu varsayılan ve önerilen ayardır.

Kimlik Doğrulama Ayarları

SMTP sunucunuz için gerekiyorsa kimlik doğrulama modunu ve kimlik bilgilerini belirtir.

Gerekli değil

SMTP sunucusuna bağlanmak için kullanıcıdan kullanıcı adı veya parola istemez.

Windows

Uygulama kimliğini kullanır. Ağınızda iletilerin geçişi için akıllı bir ana bilgisayar ayarlıyor veya şirket intraneti gibi iç sitelerden gelen e-postayı almak için bir sunucu belirliyorsanız bu seçeneği kullanın.

Kimlik bilgilerini belirt

Geçerli bir kullanıcı adı ve parola gerektirir. Kimlik bilgileri ağ üzerinden temiz metin olarak gönderilir. Kimlik bilgilerini belirtmek için Ayarla'yı tıklatın. Kullanıcı adı metin kutusuna geçerli bir kullanıcı adı ve Parola metin kutusuna geçerli bir parola girmelisiniz. Parolayı Onayla metin kutusuna parolayı yeniden girin ve Tamam'ı tıklatın.

E-postayı alma dizininde depola

System.Net.Mail'i, e-posta iletilerinin daha sonra ASP.NET uygulaması gibi bir uygulama veya yönetici gibi bir kullanıcı tarafından teslim edilmek üzere diskteki bir dosya konumunda depolanacak şekilde yapılandırır.

Eylemler Bölmesi Öğeleri

Öğe AdıAçıklama

Uygula

Özellik sayfasında yaptığınız değişiklikleri kaydeder.

İptal

Özellik sayfasında yaptığınız değişiklikleri iptal eder.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler