IIS Yöneticisi kullanıcılarını, Windows kullanıcılarını ve bir siteye veya uygulamaya bağlanmasına izin verilen Windows grupları kullanıcılarını yönetmek için IIS Yönetici İzinleri özelliğini sayfasını kullanın. Kullanıcılar, kendilerine IIS Yönetici İzinleri sayfasından izin verdiğiniz herhangi bir sitede ve uygulamada temsil edilen özellikleri yapılandırabilir.

Bu özellik, yalnızca sunucu bağlantıları için kullanılabilir. IIS Yöneticisi içinde özelliği sunucu düzeyinde açtığınızda, Web sunucusundaki tüm sitelere ve uygulamalara erişim izni verilen kullanıcıları görüntüleyebilir, kullanıcının bir site veya uygulamaya olan erişim iznini kaldırmak için kullanıcıyı seçebilirsiniz. Kullanıcıya bir siteye veya bir uygulamaya erişim izni vermek için siteyi veya uygulamayı seçmeli, ardından IIS Yönetici İzinleri özelliğini açarak ilgili siteye veya uygulamaya bağlanmasına izin verilen kullanıcıları yapılandırmalısınız.

Benzer öğeleri gruplandırmak için özellik sayfası sütun başlıklarından birini tıklatarak veya Grupla aşağı açılan listesinden bir değer seçerek listeyi sıralayabilirsiniz.

UI Öğe Listesi

Aşağıdaki tablolarda özellik sayfasında ve Eylemler bölmesinde kullanılabilir durumda olan UI öğeleri açıklanmaktadır.

Özellik Sayfası Öğeleri

Öğe Adı Açıklama

Ad

IIS Yöneticisi içinden sitelere veya uygulamalara bağlanmak için kullanılan kullanıcı adını görüntüler.

Yol

Yöneticinin yönetebileceği nesne yolunu görüntüler. Örneğin, yol Varsayılan Web Sitesi gibi bir site adı olabilir veya varsayılan Web sitesindeki Varsayılan Web Sitesi/takvim gibi bir uygulama yolu olabilir.

Düzey

Yöneticinin düzeyini görüntüler. Olası değerler Site veya Uygulama'dır.

Tür

Yöneticinin kullandığı kimlik bilgileri türünü görüntüler. Değer şunlar olabilir:

  • Windows Grubu: Kullanıcı, sunucudaki Windows grubunun bir üyesiyse.

  • Windows Kullanıcısı: Kullanıcı, sunucudaki bir Windows kullanıcısıyla.

  • IIS Yöneticisi Kullanıcısı: Kullanıcı, sunucudaki bir Windows kullanıcısı değilse veya herhangi bir Windows grubu üyesi değilse. IIS Yöneticisi kimlik bilgileri IIS'ye özeldir ve Windows veya sunucudaki başka herhangi bir uygulama tarafından tanınmazlar.

Eylemler Bölmesi Öğesi

Öğe Adı Açıklama

Kullanıcıya İzin Ver

Bir siteye veya uygulamaya bağlanma izni vermek üzere bir kullanıcı seçebileceğiniz Kullanıcıya İzin Ver iletişim kutusunu açar.

Kullanıcıyı Yoksay

Seçili kullanıcıyı IIS Yönetici İzinleri listesinden kaldırır.

Tüm kullanıcıları göster

Geçerli düzeydeki ve daha düşük düzeydeki kullanıcıları görüntüler.

Yalnızca site kullanıcılarını göster veya Yalnızca uygulama kullanıcılarını göster

Yalnızca geçerli düzeydeki kullanıcıları görüntüler.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler