İçeriğe erişimi denetleyen İzin Verme ve Reddetme kurallarının listesini yönetmek için FTP Yetkilendirme Kuralları sayfasını kullanabilirsiniz. Kurallar bir listede gösterilir ve aynı anda bazı kullanıcılara erişim vermek ve diğerlerinin erişimini reddetmek için kuralların sırasını değiştirebilirsiniz. Ek olarak, Mod, Kullanıcılar, Roller veya İzinler gibi diğer kurallarla ilgili bilgileri görüntülemek için FTP Yetkilendirme Kuralları sayfasını kullanabilirsiniz.

UI Öğe Listesi

Aşağıdaki tablolarda özellik sayfasında ve Eylemler bölmesinde kullanılabilir durumda olan UI öğeleri açıklanmaktadır.

Özellik Sayfası Öğeleri

Öğe Adı Açıklama

Mod

Kuralın türünü görüntüler. Değerler İzin Ver veya Reddet olabilir. Mod değerleri, kuralın Web içeriğine erişime izin vermek için mi yoksa reddetmek için mi tasarlandığını gösterir.

Not

Bir kuralla erişimi açıkça reddedilen bir rol, kullanıcı veya gruba başka bir kuralla erişim verilemez. Erişim vermek için, İzin Verme kuralı listenin en üstünde yer alacak şekilde kuralları oluşturmanız gerekir.

Kullanıcılar

Kuralın uygulandığı kullanıcı adlarını veya kullanıcı gruplarını görüntüler.

Roller

Kuralın uygulandığı Microsoft Windows rolünü veya .NET rollerini (örneğin Yönetici rolü) görüntüler.

İzinler

Kuralın uygulandığı FTP izinlerini (örneğin, Okuma veya Yazma) görüntüler.

Eylemler Bölmesi Öğeleri

Öğe Adı Açıklama

İzin Verme Kuralı Ekle

Bir İzin Verme kuralı oluşturabilmeniz için Yetki İzni Verme Kuralı Ekle iletişim kutusunu açar.

Reddetme Kuralı Ekle

Bir Reddetme kuralı oluşturabilmeniz için Yetki İzni Reddetme Kuralı Ekle iletişim kutusunu açar.

Düzenle

Seçili kuralı düzenlemenize olanak sağlar.

Kaldır

Seçili kuralı kaldırır.

Not

FTP yetkilendirme ayarlarınızı yapılandırdığınızda, FTP kimlik doğrulama ayarlarınızı da yapılandırmalısınız.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler