IIS 7.5, Windows® 7 üzerine varsayılan olarak yüklenmez. Denetim Masası'nda, Programlar altındaki Gelişmiş Seçenekler'de Windows Özellikleri'ni tıklatarak IIS'yi yükleyebilirsiniz.

Not

IIS 7.5 uygulamasını yüklemek için Administrators grubunun üyesi olmanız gerekir.

Windows 7 üzerine IIS 7.5'i yüklemek için

Bu yordamı kullanıcı arabirimi (UI) veya kod kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.

UI kullanma
  1. Başlat'ı, ardından Denetim Masası'nı tıklatın.

  2. Denetim Masası'nda Programlar'ı ve sonra da Windows özelliklerini aç veya kapat'ı tıklatın.

  3. Windows Özellikleri iletişim kutusunda Internet Information Services öğesini ve Tamam'ı tıklatın.

Önemli

IIS'yi yüklemek için Denetim Masası'nı kullanıyorsanız, en küçük özellik kümesinin bulunduğu varsayılan yüklemeyi elde edersiniz. Uygulama Geliştirme Özellikleri veya Web Yönetim Araçları gibi ek IIS özelliklerine gerek duyuyorsanız, Windows Özellikleri iletişim kutusunda bu özelliklerle ilişkilendirilmiş onay kutularını seçmeye dikkat edin.

Kod kullanma
  • Koda aşağıdaki komutu yazın:

    start /w pkgmgr /l:log.etw /iu:IIS-WebServerRole;IIS-WebServer;IIS-CommonHttpFeatures;IIS-StaticContent;IIS-DefaultDocument;IIS-DirectoryBrowsing;IIS-HttpErrors;IIS-HttpRedirect;IIS-ApplicationDevelopment;IIS-ASPNET;IIS-NetFxExtensibility;IIS-ASP;IIS-CGI;IIS-ISAPIExtensions;IIS-ISAPIFilter;IIS-ServerSideIncludes;IIS-HealthAndDiagnostics;IIS-HttpLogging;IIS-LoggingLibraries;IIS-RequestMonitor;IIS-HttpTracing;IIS-CustomLogging;IIS-Security;IIS-BasicAuthentication;IIS-URLAuthorization;IIS-RequestFiltering;IIS-IPSecurity;IIS-Performance;IIS-HttpCompressionStatic;IIS-HttpCompressionDynamic;IIS-WebServerManagementTools;IIS-ManagementConsole;IIS-ManagementScriptingTools;IIS-ManagementService;IIS-IIS6ManagementCompatibility;IIS-Metabase;IIS-WMICompatibility;IIS-LegacyScripts;IIS-LegacySnapIn;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI

Önemli

Bu kodu kullanırsanız, tüm kullanılabilir özellik paketlerini yükleyen tam IIS yüklemesi elde edersiniz. Gerek duymadığınız özellik paketleri varsa, yalnızca gereken paketleri yüklemek üzere kodu düzenlemeniz gerekir.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler