Veritabanına bağlanan uygulamalarda kullanılmak üzere bir SQL veya özel bağlantı dizesi oluşturmak veya böyle bir bağlantı dizesini düzenlemek için Bağlantı Dizesi Ekle ve Bağlantı Dizesini Düzenle iletişim kutularını kullanın.

UI Öğe Listesi

Öğe AdıAçıklama

Ad

Bağlantı dizesi için, örneğin StagingSqlServer gibi bir ad yazın. Girdiğiniz ad, uygulama kodunuzda bu bağlantı dizesini kullanan verileri almak üzere başvuruda bulunduğunuz adla aynı olmalıdır.

Sunucu

Veritabanını barındıran SQL sunucusunun adını yazın.

Veritabanı

SQL sunucusu veritabanının adını yazın.

Kimlik Bilgileri

Veritabanına bağlanırken kullanılan güvenlik kimlik bilgilerini tanımlar.

Windows Tümleşik Güvenliğini Kullan

Uygulamanın SQL Server veritabanına erişmek için işletim sisteminde oluşturulan geçerli Windows kimliğini kullanması için bağlantı dizesini yapılandırmak amacıyla bu seçeneği kullanın. Tümleşik güvenlik, yönetici bilgisayarlar arasında temsili yapılandırmadığı sürece SQL Server'ın IIS'yle aynı bilgisayarda çalışmasını gerektirir. Tümleşik güvenlik ayrıca, tüm uygulama kullanıcılarının aynı etki alanında bulunmasını ve böylece kimlik bilgilerinin Web sunucusunda kullanılabilir olmasını da gerektirir.

Kimlik bilgilerini belirt

Bağlantı dizesini SQL Server kullanıcı adı ve parolası kullanılacak şekilde yapılandırmak için bu seçeneği kullanın. SQL Server veritabanı Web sunucusu dışında bir bilgisayarda yer aldığında, bu yararlı olacaktır.

Ayarla

SQL Sunucu veritabanına bağlanmak için kullanıcı adı ve parolasını yapılandırabileceğiniz Kimlik Bilgilerini Ayarla iletişim kutusunu açar.

Özel

Özel veritabanı bağlantı dizesini yazın. Başka bir veri deposuna bağlanmak veya ek bağlantı dizesi ayarlarını yapılandırmak istediğinizde, SQL bağlantı dizesi yerine bunu kullanın.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler