IIS tarafından sağlanan işlevselliği değiştiren veya geliştiren .dll dosyalarının listesini yönetmek için ISAPI Filtreleri özellik sayfasını kullanın. Örneğin, ISAPI filtresi hangi dosyaların URL'ye eşlendiğini denetleyebilir, sunucu tarafından gönderilen yanıtı değiştirebilir veya sunucunun davranışını değiştirecek başka eylemler gerçekleştirebilir.

Not

ISAPI filtreleri ve uzantılarının yerini yeni IIS modülleri API’si almıştır. IIS modülleri API'si hakkında daha fazla bilgi için bkz: Yerel Kod HTTP Modülleri (sayfa İngilizce olabilir).

Benzer öğeleri gruplandırmak için özellik sayfası sütun başlıklarından birini tıklatarak veya Grupla aşağı açılan listesinden bir değer seçerek listeyi sıralayabilirsiniz.

UI Öğe Listesi

Aşağıdaki tablolarda özellik sayfasında ve Eylemler bölmesinde kullanılabilir durumda olan UI öğeleri açıklanmaktadır.

Özellik Sayfası Öğeleri

Öğe AdıAçıklama

Ad

ISAPI filtresinin adını görüntüler.

Yürütülebilir

ISAPI filtresi .dll dosyasının yolunu görüntüler; örneğin, %SistemSürücüsü%\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_filter.dll.

Girdi Türü

Öğenin yerel mi yoksa devralınmış mı olduğunu görüntüler. Yerel öğeler, geçerli yapılandırma dosyasından okunur, devralınan öğeler ise bir ana yapılandırma dosyasından okunur.

Eylemler Bölmesi Öğeleri

Öğe AdıAçıklama

Ekle

ISAPI filtresi ekleyebileceğiniz ISAPI Filtresi Ekle iletişim kutusunu açar.

Düzenle

Seçili ISAPI filtresini düzenleyebileceğiniz ISAPI Filtresini Düzenle iletişim kutusunu açar.

Yeniden Adlandır

Seçili ISAPI Filtresinin Ad alanını etkinleştirerek filtreyi yeniden adlandırmanıza olanak sağlar.

Kaldır

Seçili öğeyi özellik sayfasındaki listeden kaldırır.

Not

Bir ISAPI filtresini sunucu düzeyinde kaldırırsanız, değişikliklerin yürürlüğe girmesi için WWW Hizmeti'ni (W3SVC) yeniden başlatmanız gerekir.

Devralınmış Değere Döndür

Özelliği geri döndürerek bir üst yapılandırmadaki ayarları devralmasını sağlar. Listedeki özellikler de dahil olmak üzere, bu özelliğin yerel yapılandırma ayarlarını siler. Bu eylem sunucu düzeyinde kullanılamaz.

Sıralı Liste Görüntüle

Listeyi yapılandırma sırasıyla görüntüler. Sıralı liste biçimini seçtiğiniz zaman, yalnızca, listedeki öğeleri aşağıya veya yukarıya taşıyabilirsiniz. Sırasız liste biçimini seçmediğiniz sürece, diğer eylemler Eylemler bölmesinde görünmez.

Yukarı Taşı

Seçili öğeyi listede yukarıya taşır. Bu eylem ancak öğeler sıralı liste biçiminde görüntülenirken kullanılabilir.

Not

Listedeki öğeler bir alt düzeyde yeniden sıralandığı zaman, liste yeniden sıralandıktan sonra alt düzey üst düzeyden ayar devralmaz (üst düzeyde listeye eklenen veya listeden çıkarılan öğeler dahil). Bir üst düzeyden ayar devralmak isterseniz, Eylemler bölmesindeki Devralınmış Değere Döndür eylemini kullanarak alt düzeydeki tüm değişiklikleri geriye döndürmeniz gerekir.

Aşağı Taşı

Seçili öğeyi listede aşağıya taşır. Bu eylem, ancak öğeler sıralı liste biçiminde görüntülenirken kullanılabilir.

Not

Listedeki öğeler bir alt düzeyde yeniden sıralandığı zaman, liste yeniden sıralandıktan sonra alt düzey üst düzeyden ayar devralmaz (üst düzeyde listeye eklenen veya listeden çıkarılan öğeler dahil). Bir üst düzeyden ayar devralmak isterseniz, Eylemler bölmesindeki Devralınmış Değere Döndür eylemini kullanarak alt düzeydeki tüm değişiklikleri geriye döndürmeniz gerekir.

Sırasız Liste Görüntüle

Listeyi sırasız biçimde görüntüler. Sırasız liste biçimini seçtiğiniz zaman, listedeki öğeleri sıralayıp gruplandırabilir ve Eylemler bölmesindeki eylemleri uygulayabilirsiniz.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler