Web sunucunuza yeni bir Web sitesi eklemek için Web Sitesi Ekle iletişim kutusunu kullanın. Web siteleri, bir bağlantı noktası numarası, bir IP adresi ve isteğe bağlı ana bilgisayar adı ya da adlarından oluşan bağlayıcılara sahiptir.

UI Öğe Listesi

Öğe AdıAçıklama

Site adı

Sitenizin kolay adını yazın. Kolay ad IIS Yöneticisi'nin ağacında gösterilir ve daha sonra siteyi yeniden adlandırmak isterseniz bu ad değiştirilebilir.

Not

IIS 7 Web sunucusunda adı aynı olan siteler bulunamayacağından, site adı benzersiz bir ad olmalıdır.

Uygulama havuzu

Site için seçilen uygulama havuzunu görüntüler. Web sitesi adı girdiğinizde, siteyle aynı adı olan bir uygulama havuzu oluşturulur (en fazla 64 karakter). Uygulama havuzu, varsayılan olarak .NET Framework 2.0 sürümünü ve tümleşik ardışık düzen modunu kullanacak şekilde yapılandırılır. Daha sonra bu uygulama havuzunun ayarlarını düzenleyebilir veya siteniz için farklı bir uygulama havuzu seçebilirsiniz.

Seç

Sitenin çalışacağı uygulama havuzunu seçebileceğiniz Uygulama Havuzu Seç iletişim kutusunu açar.

Fiziksel yol

Site içeriğinin depolandığı fiziksel yolu yazın. İçerik yerel bilgisayarda bulunabilir veya uzaktaki bir dizinden veya paylaşımdan gelebilir. İçeriğiniz yerel bilgisayarda depolanıyorsa, C:\İçerik gibi fiziksel yolu yazın. İçeriğiniz uzak bir paylaşımda depolanıyorsa Universal Naming Convention (UNC) yolunu yazın (örneğin \\Sunucu\Paylaşım).

İsterseniz, fiziksel yolabağlanırken kullanılacak kimlik bilgilerini belirtmek için Farklı Bağlan'ı tıklatın. Kimlik bilgileri sağlamazsanız, Web sunucusu doğrudan kimlik doğrulamasını kullanacaktır. Bu, uygulama kullanıcısının kimliği kullanılarak içeriğe erişileceği ve uygulama havuzunun kimliği kullanılarak da yapılandırma dosyalarına erişileceği anlamına gelir.

Site içeriğinizin fiziksel yerini seçebileceğiniz Klasöre Gözat iletişim kutusunu açar.

Farklı Bağlan

Fiziksel yol kutusuna yazdığınız yola bağlanma yöntemini seçebileceğiniz Farklı Bağlan iletişim kutusunu açar. Varsayılan olarak, Uygulama kullanıcısı (doğrudan kimlik doğrulama) seçilidir.

Sınama Ayarları

Yol ayarlarının geçerli olup olmadığını değerlendirmek için sınama sonuçları listesini görüntüleyebileceğiniz Sınama Ayarları iletişim kutusunu açar.

Tür

Web sitesinin bir HTTP bağlayıcısı olmasını istiyorsanız HTTP'yi, bir Güvenli Yuva Katmanı (SSL) bağlayıcısı olmasını istiyorsanız HTTPS'yi seçin.

IP adresi

IP adresi listesinden bir IP adresi seçin veya kullanıcıların bu siteye erişmek için kullanabilecekleri IP adresini yazın.

Not

Yüzde simgesi (%), IP adresleri için geçerli bir karakter değildir. Bu karakterin bulunduğu bir IPv6 adresi yazarsanız, Windows İşlem Etkinleştirme Hizmeti (WAS), bağlayıcı geçersiz olduğu için siteyi başlatamaz. Örneğin, "%8" ile biten bağlantı-yerel IPv6 adresi. Bu adresi bir komut penceresindeki ipconfig sorgusundan kopyalayıp IIS Yöneticisi içindeki IP adresi kutusuna yapıştırırsanız, IP adresinin "%8" kısmını sildiğinizden emin olun.

Tümü Atanmamış seçeneğini belirtirseniz, bu site için belirttiğiniz bağlantı noktasında ve isteğe bağlı ana bilgisayar adında tüm IP adreslerine yönelik istekler bu site tarafından yanıtlanır. Yalnız, bunun için, sunucuda başka bir sitenin aynı bağlantı noktasında ancak özel IP adresli bir bağlayıcısı olmaması gerekir.

Örneğin, Varsayılan Web Sitesi bağlayıcısı IP adresi olarak Tümü Atanmamış ve Bağlantı Noktası olarak 80 belirtir ve ana bilgisayar adı belirtmez. Sunucuda bağlantı noktası 80'de IP adresi olarak 172.30.189.179 belirten bir bağlayıcıya sahip Contoso adlı ikinci bir site varsa ve ana bilgisayar adı bulunmuyorsa, bağlantı noktası 80'de 172.30.189.179 IP adresine gelen tüm HTTP isteklerini Contoso alır ve Varsayılan Web Sitesi bağlantı noktası 80'de 172.30.189.179 dışındaki tüm IP adreslerine gelen istekleri almaya devam eder.

Bağlantı noktası

HTTP.sys'nin bu Web sitesine yönelik istekleri dinlemesi gereken bağlantı noktasını yazın. Tür aşağı açılan listesinde HTTP'yi seçerseniz, varsayılan bağlantı noktası 80'dir; aşağı açılan listede HTTPS'yi seçerseniz, varsayılan bağlantı noktası 443'tür. Varsayılanlar dışında bir bağlantı noktası belirtirseniz, istemcilerin sunucuya yönelik isteklerde bağlantı noktasını belirtmesi gerekir; belirtmezlerse Web sitesine bağlanamazlar.

Ana bilgisayar adı

Tek bir IP adresi kullanan bir bilgisayara bir veya birden çok ana bilgisayar adı (etki alanı adları olarak da bilinir) atamak istiyorsanız, bir ana bilgisayar adı yazın. Ana bilgisayar adını belirtirseniz, istemcilerin Web sitesine erişmek için IP adresi yerine ana bilgisayar adını kullanmaları gerekir.

Bu Web sitesi Internet üzerinde kullanılabiliyorsa, etki alanı adını, kullanıcıların tarayıcıda yazacağı biçimde (örneğin, www.contoso.com) yazın. Web sitenizin birden fazla etki alanı adı varsa (örneğin www.contoso.com ve contoso.com), her ana bilgisayar adı için ayrı bir bağlayıcı oluşturmanız gerekir.

Web siteniz intranet üzerinde kullanılabiliyorsa ve kullanıcılar tarayıcıya sunucu adını yazacaksa (örneğin, http://sunucu_adı), ana bilgisayar adını belirtmeniz gerekmez. Bununla birlikte, ortamınızdaki DNS sunucusu bu Web sunucusu için başka adlar depolayacak şekilde yapılandırıldıysa, her ana bilgisayar adı için ayrı bağlayıcı oluşturabilirsiniz ve böylece kullanıcılar DNS sunucusu tarafından depolanan başka adları kullanabilirler.

Not

HTTP.sys ana bilgisayar adlarını punycode protokolüyle kodlanmış biçimde günlüğe kaydettiğinden, Web siteniz için yapılandırdığınız ana bilgisayar adı günlük dosyalarında farklı görünebilir.

SSL sertifikası

Web sitesinin SSL için kullanmasını istediğiniz sertifikayı seçin. SSL sertifikası listesi ancak Tür listesinde HTTPS'yi seçmeniz halinde görüntülenir.

Not

Sunucu sertifikaları eklemek veya yapılandırmak için, IIS Yöneticisi uygulamasındaki Sunucu Sertifikaları özelliğini kullanın.

Görüntüle

SSL sertifikası listesinde seçilen sertifika hakkındaki bilgileri görüntüleyebileceğiniz Sertifika iletişim kutusunu açar. Görüntüle düğmesi ancak Tür listesinde HTTPS'yi seçtiğinizde ve SSL sertifikası listesinde de bir sertifika belirttiğinizde gösterilir.

Web sitesini hemen başlat

Web sitesini oluşturulduktan hemen sonra başlatmak için bu seçeneği kullanın. Web sitesi başlatıldığında, istekleri dinler. Site oluşturulduktan sonra, kimlik doğrulaması veya yetkilendirme değişiklikleri gibi başka yapılandırma değişiklikleri yapmanız gerekiyorsa, Web sitesinin başlatılmasını geciktirebilirsiniz.

Not

Geçersiz bir bağlayıcı belirtirseniz, Web sitesi oluşturulur ancak bağlayıcı düzeltilinceye kadar başlatılamaz.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler