Web sunucusunda yeni yerel işleyici eklemek veya varolanları düzenlemek için Kod Eşlemesi Ekle ve Kod Eşlemesini Düzenle iletişim kutularını kullanın. Komut dosyası altyapıları olarak da bilinen yerel işleyiciler, belirli istekleri yanıtlayan yerel kod .exe veya .dll dosyalarıdır.

Not

Kod eşlemeleri IIS'nin önceki sürümleriyle geriye dönük uyumluluk sağlar. Yürütülebilir dosyalar CGI belirtimine uygun yazılmalı ve dinamik bağlantı kitaplıkları ISAPI uzantısı arabirimlerini desteklemelidir.

Bir istek türünü bir .exe dosyasıyla (komut dosyası altyapısı) eşlerseniz, sunucuya bir istek girdiğinde ve bu işleyici eşlemesiyle uyduğunda CgiModule ilişkili yürütülebilir dosyayı yükler. Bir istek türünü bir .dll dosyasıyla (komut dosyası altyapısı) eşlerseniz, sunucuya bir istek girdiğinde ve bu işleyici eşlemesiyle uyduğunda IsapiModule DLL'yi yükler. Örneğin, IIS 7, Active Server Pages (ASP) için bir işleyici eşlemesi içerir. Tüm .asp dosyası istekleri, ASP.DLL bir ISAPI uzantısı olduğundan IsapiModule tarafından yüklenen asp.dll komut dosyası altyapısıyla işlenir.

Not

Yürütülebilir dosyalar için kod eşlemeleri yapılandırdıysanız, Modüller sayfasında CgiModule modülünün kaydedildiğinden ve etkinleştirildiğinden emin olun. Benzer biçimde, DLL'ler için kod eşlemeleri yapılandırdıysanız, Modüller sayfasında IsapiModule modülünün kaydedildiğinden ve etkinleştirildiğinden emin olun.

İşleyici eşlemesini eklemek veya kaydetmek üzere Tamam'ı tıklattıktan sonra yürütülebilir dosya, çalıştırılabilmesi için ISAPI ve CGI Kısıtlamaları listesine eklenmelidir.

UI Öğe Listesi

Öğe AdıAçıklama

İstek yolu

İşleyicinin isteklerini işlemesini istediğiniz dosya adı uzantısını veya uzantısıyla birlikte dosya adını yazın. Örneğin, işleyicinin ASP dosyalarına yönelik tüm istekleri çalıştırmasını istiyorsanız, *.asp girin; veya işleyicinin belirli bir dosyaya yönelik tüm istekleri çalıştırmasını istiyorsanız, dosya adını ve uzantısını (Dosyam.asp gibi) girin.

Not

Bir joker kod eşlemesi yapılandırmak isterseniz, İşleyici Eşlemeleri sayfasındaki Joker Kod Eşlemesi Ekle eylemini kullanın.

Yürütülebilir

Fiziksel dosya sisteminde CGI programının veya ISAPI uzantısının yolunu yazın.

Not

Belirttiğiniz .exe dosyasının yolunda boşluklar varsa , yolu çift tırnak işaretleri (") içine alın. .exe dosyalarıyla birlikte komut satırı parametrelerini de belirtebilirsiniz. Bu yönergeler .dll dosyaları için geçerli değildir.

Fiziksel dosya sisteminde .exe veya .dll dosyasının yerini belirleyin.

Ad

İşleyici eşlemesi için açıklayıcı bir ad yazın.

İstek Kısıtlamaları

Eşlemeyle ilgili olarak isteğe bağlı ek kısıtlamalar belirtebileceğiniz İstek Kısıtlamaları iletişim kutusunu açar.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler