IIS'nin belirli bir dosya adı uzantısının içeriğini ne şekilde arabelleğe alacağını yapılandırmak için Önbelleğe Alma Kuralı Ekle veya Önbelleğe Alma Kuralı Düzenle iletişim kutularını kullanın. Kullanıcı modu ve çekirdek modunun her ikisi için de önbelleğe alma ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

UI Öğe Listesi

Öğe AdıAçıklama

Dosya adı uzantısı

Önbelleğe alma kuralının uygulandığı dosya adı uzantısını (örneğin, .aspx) belirtir. Kuralı tüm dosya adı uzantılarına uygulamak için kutuya yıldız işaretini (*) girin.

Kullanıcı modu önbelleğe alma

Kullanıcı modunda olan çıkış önbelleğine içeriğin depolanması kuralını yapılandırır. Bu kural nedeniyle önbelleğe alınan herhangi bir dosya için çıkış önbelleğinin nasıl veya ne zaman güncelleneceğini yapılandırmak için Dosya Önbelleği İzleme altında bir seçenek belirtin.

Dosya değişiklik bildirimlerinin kullanımı(Kullanıcı modu önbelleğe alma seçeneği altında)

IIS bir dosya veya yapılandırma değişiklik bildirimi aldığında çıkış önbelleğinden kaldırılacak dosyaları (bu kural nedeniyle önbelleğe alınan dosyalar) yapılandırır.

Zaman aralıklarında (sa:dk:sn)(Kullanıcı modu önbelleğe alma seçeneği altında)

Bir dosya veya yapılandırma değişiklik bildirimi süre dolmadan önce önbelleği temizlemedikçe, belirli bir süre sonra çıkış önbelleğinden kaldırılacak dosyaları (bu kural nedeniyle önbelleğe alınan dosyalar) yapılandırır.

İlgili kutudaki değer, içeriğin çıkış önbelleğinde ne kadar süreyle depolanacağını belirtir. Zaman sa:dk:sn olarak biçimlendirilir (burada sa saat, dk dakika ve sn saniyedir). Varsayılan süre 30 saniyedir. Değerin fazla düşük olarak ayarlanması, öğelerin gerekli olduğundan daha sık olarak güncellenmesini zorlayarak, sunucu performansını etkileyebilir.

Not

Kullanıcı modu önbelleğe alma ve çekirdek modu önbelleğe alma öğelerinin ikisini de seçerseniz ve her modu Zaman aralıklarında (sa:dk:sn) seçeneğini kullanacak şekilde yapılandırırsanız, her iki mod için aynı süre değerini belirtmeniz gerekir. Değerler aynı değilse, çekirdek modu önbelleğe alma için belirtilen süre kullanılacaktır.

Önbelleğe almayı tamamen önle

Çıkış önbelleğinde depolanmayacak dosyaları (dosya adı uzantısıyla eşleşenler) yapılandırır.

Bu ayar, yapılandırmadaki DisableCache ayarına karşılık gelir ve IIS Yöneticisi programında Kullanıcı modu önbellekleme işlemi seçeneğini belirtmediğinizde yapılandırmada görüntülenen DontCache ayarından farklıdır. DontCache ayarı, çıkış önbelleği modülünün kullanıcı modu önbelleğe alma ilkesini ayarlamadığı, ancak başka bir modülün önbelleğe alma ilkesini ayarlaması durumunda, çıkış önbelleği modülünün yanıtı önbelleğe alacağı anlamına gelir. DisableCache ayarı, başka bir modülün kullanıcı modu önbelleğe alma ilkesini ayarlayarak kullanıcı modu önbelleğe almayı etkinleştirmeye çalışması durumunda bile, çıkış önbelleğinin yanıtı önbelleğe almayacağı anlamına gelir.

Gelişmiş

Sorgu dizelerine ve üstbilgilere dayanarak bir yanıtın farklı biçimlerini önbelleğe almak için önbelleğe alma ilkesini yapılandırabileceğiniz Gelişmiş Çıkış Önbelleğe Alma Ayarları iletişim kutusunu açar. Bu seçenekler, yalnızca kullanıcı modunda önbelleğe alma için kullanılabilir.

Çekirdek modu önbelleğe alma

Çekirdek modunda olan çekirdek önbelleğine içeriğin depolanması kuralını yapılandırır. Bu kural nedeniyle önbelleğe alınan herhangi bir dosya için çekirdek önbelleğinin nasıl veya ne zaman güncelleneceğini yapılandırmak için Dosya Önbelleği İzleme altında bir seçenek belirtin.

Dosya değişiklik bildirimlerinin kullanımı(Çekirdek modu önbelleğe alma seçeneği altında)

IIS bir dosya veya yapılandırma değişiklik bildirimi aldığında çekirdek önbelleğinden kaldırılacak dosyaları (bu kural nedeniyle önbelleğe alınan dosyalar) yapılandırır.

Zaman aralıklarında (sa:dk:sn) bildirimleri(Çekirdek modu önbelleğe alma seçeneği altında)

Belirtilen süre dolduktan sonra çekirdek önbelleğinden kaldırılacak dosyaları (bu kural nedeniyle önbelleğe alınan dosyalar) yapılandırır.

İlgili kutudaki değer, içeriğin çekirdek önbelleğinde ne kadar süreyle depolanacağını belirtir. Zaman sa:dk:sn olarak biçimlendirilir (burada sa saat, dk dakika ve sn saniyedir). Varsayılan süre 30 saniyedir. Değerin fazla düşük olarak ayarlanması, öğelerin gerekli olduğundan daha sık olarak güncellenmesini zorlayarak, sunucu performansını etkileyebilir.

Not

Kullanıcı modu önbelleğe alma ve çekirdek modu önbelleğe alma öğelerinin ikisini de seçerseniz ve her modu Zaman aralıklarında (sa:dk:sn) seçeneğini kullanacak şekilde yapılandırırsanız, her iki mod için aynı süre değerini belirtmeniz gerekir. Değerler aynı değilse, çekirdek modu önbelleğe alma için belirtilen süre kullanılacaktır.

Tüm önbelleğe alma bildirimlerini engelle(Çekirdek modu önbelleğe alma seçeneği altında)

Çekirdek önbelleğinde depolanmayacak dosyaları (dosya adı uzantısıyla eşleşenler) yapılandırır.

Bu ayar, yapılandırmadaki DisableCache ayarına karşılık gelir ve IIS Yöneticisi programında Çekirdek modu önbellekleme işlemi seçeneğini belirtmediğinizde yapılandırmada görüntülenen DontCache ayarından farklıdır. DontCache ayarı, çıkış önbelleği modülünün çekirdek modu önbelleğe alma ilkesini ayarlamadığı, ancak başka bir modülün önbelleğe alma ilkesini ayarlaması durumunda, çıkış önbelleği modülünün yanıtı önbelleğe alacağı anlamına gelir. DisableCache ayarı, başka bir modülün çekirdek modu önbelleğe alma ilkesini ayarlayarak çekirdek modu önbelleğe almayı etkinleştirmeye çalışması durumunda bile, çekirdek önbelleğinin yanıtı önbelleğe almayacağı anlamına gelir.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler