Bağlamaları ve SSL'yi ayarlamak için FTP Site Yayımlama Sihirbazı'nın Bağlama ve SSL Ayarları sayfasını kullanın.

UI Öğe Listesi

Öğe Adı Açıklama

IP Adresi

FTP sitesinin IP adresini belirtir. Varsayılan değer Hiçbiri Atanmadı'dır.

Bağlantı Noktası

FTP sitesinin gelen istekleri dinlediği bağlantı noktasını belirtir. FTP için varsayılan değer 21'dir.

Sanal Ana Bilgisayar Adlarını Etkinleştir

FTP sanal ana bilgisayar adlarının etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini belirtir.

Not

Bazı FTP istemcileri FTP sanal ana bilgisayar adlarını desteklemez.

Sanal Ana Bilgisayar

Sanal ana bilgisayar adını belirtir. Bu, tek bir IP adresinde aynı varsayılan bağlantı noktasını kullanan birden fazla FTP siteniz olmasını sağlar.

FTP sitesini otomatik olarak başlat

FTP hizmeti başladığında FTP sitesinin otomatik olarak başlatılıp başlatılmayacağını belirtir.

SSL Sertifikası

Kullanılacak SSL sertifikasını belirtir.

Not

Yüklü hiç SSL sertifikası yoksa bu açılan menü boş olur.

SSL Yok

SSL'nin kullanılmayacağını belirtir.

SSL'ye İzin Ver

SSL'ye izin verilip verilmeyeceğini belirtir.

SSL İste

SSL'nin gerekli kılınıp kılınmayacağını belirtir. Bu varsayılan ayardır.


İçindekiler