WebDAV XML ad alanlarıyla ilgili özellik sağlayıcılarını belirtmek için Ad Alanı Koleksiyon Düzenleyicisi iletişim kutusunu kullanın. Özel özellikleri kullanmak için, WebDAV istemcilerinizin kullanacağı her bir XML ad alanıyla ilgili özellik sağlayıcılarını belirtmeniz gerekiyor ya da XML ad alanı için bir yıldız (*) belirterek varsayılan sağlayıcıyı belirtebilirsiniz.

UI Öğe Listesi

Öğe Adı Açıklama

Üyeler

XML ad alanı eşlemelerine yönelik özellik sağlayıcılarının listesini içerir. Listeye eşleme eklemek için Ekle'yi tıklatın. Listeden eşleme kaldırmak için, listede eşlemeyi vurgulayın, sonra Kaldır'ı tıklatın.

Özellikler

XML ad alanı eşlemelerine yönelik özellik sağlayıcısı ayarlarını belirtir.

Özellik Deposu

XML ad alanı için özellik sağlayıcısını belirtir. Bir eşleme için özellik sağlayıcısı belirtmek istiyorsanız, aşağı açılan listeden sağlayıcının adını seçin.

XmlNamespace

Özellik deposu için XML ad alanının adını belirtir.

Not

XML ad alanı için yıldız (*) girerek varsayılan bir sağlayıcıyı belirtebilirsiniz.


İçindekiler