İstek filtreleme modülünün erişime izin vereceği veya erişimi reddedeceği dosya adı uzantılarının listesini oluşturmak için Dosya Adı Uzantıları sayfasını kullanın. Bu, belirli dosya türlerinin kısıtlanmasına yardımcı olarak, Web sunucunuzun güvenliğini artıracaktır.

UI Öğe Listesi

Aşağıdaki tablolarda, bu özellik sayfasında ve Eylemler bölmesinde kullanılabilir durumda olan UI öğeleri açıklanmaktadır.

Özellik Sayfası Öğeleri

Öğe Adı Açıklama

Dosya Adı Uzantısı

İstek filtreleme modülünün erişime izin vereceği ya da erişimi reddedeceği dosya adı uzantısını görüntüler.

İzin Verildi

Dosya adı uzantısının durumunu görüntüler. Dosya adı uzantısına izin veriliyorsa, durum True, dosya adı uzantısı reddediliyorsa False olur.

Eylemler Bölmesi Öğeleri

Öğe Adı Açıklama

Dosya Adı Uzantısına İzin Ver

İzin verilen dosya adı uzantıları listesine bir dosya adı uzantısı eklemenize olanak tanıyan Dosya Adı Uzantısına İzin Ver iletişim kutusunu açar.

Dosya Adı Uzantısını Reddet

Reddedilen dosya adı uzantıları listesine bir dosya adı uzantısı eklemenize olanak tanıyan Dosya Adı Uzantısını Reddet iletişim kutusunu açar.

Ortak öğeler için bkz. İsteğe Filtre Uygulama Sayfası.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler