Använd sidan Filnamnstillägg för att skapa en lista över filnamnstillägg för vilka modulen för filtrering av begäranden tillåter eller nekar åtkomst. Detta hjälper till att begränsa vissa filtyper och öka säkerheten på webbservern.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

Elementnamn Beskrivning

Filnamnstillägg

Visar filnamnstillägget för vilket modulen för filtrering av begäranden antingen tillåter eller nekar åtkomst.

Tillåts

Här visas status för filnamnstillägget. Statusen är sant om filnamnstillägget tillåts eller falskt om filnamnstillägget nekas.

Element i åtgärdsfönstret

Elementnamn Beskrivning

Tillåt filnamnstillägg

Öppnar dialogrutan Tillåt filnamnstillägg så att du kan lägga till ett filnamnstillägg i listan över tillåtna filnamnstillägg.

Neka filnamnstillägg

Öppnar dialogrutan Neka filnamnstillägg så att du kan lägga till ett filnamnstillägg i listan över nekade filnamnstillägg.

För gemensamma element, se Sidan Begärandefiltrering.

Se även


Innehåll