Du använder funktionssidan .NET-användare för att hantera en lista över användaridentiteter för ett program.

Sortera listan genom att klicka på en av funktionssidans kolumnrubriker eller välj ett värde i den nedrullningsbara listan Gruppera efter för att gruppera liknande objekt.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

ElementnamnBeskrivning

Namn

Visar en unik användaridentitet.

E-postadress

Visar användarens e-postadress.

Skapad

Visar det datum då användaridentiteten skapades.

Senaste inloggning

Visar det datum då användaren senast loggade in i programmet.

Element i åtgärdsfönstret

ElementnamnBeskrivning

Lägg till

Öppnar guiden Lägg till kontouppgifter för .NET-användare där du kan lägga till en ny användare.

Ange standardprovider

Öppnar dialogrutan Redigera inställningar för .NET-användare så att du kan ange standardprovider.

Återställ lösenord

Återställer den valda användarens lösenord.

Redigera

Öppnar dialogrutan Redigera .NET-användare där du kan redigera en användares roll eller e-postadress. Du kan endast utföra den här åtgärden när du markerar ett objekt i listan på funktionssidan.

Ta bort

Tar bort det markerade objektet från listan på funktionssidan.

Providers

Öppnar funktionssidan Providers.

Roller

Öppnar funktionssidan .NET-roller.

Se även


Innehåll