השתמש בדף התכונות משתמשי ‎.NET כדי לנהל רשימה של זהויות משתמש עבור יישום.

מיין את הרשימה על-ידי לחיצה על אחת מכותרות העמודה של דף התכונות או בחר ערך מהרשימה הנפתחת קבץ לפי כדי לקבץ פריטים דומים.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות בחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיבתיאור.

שם

הצגת זהות משתמש ייחודית.

כתובת דואר אלקטרוני

הצגת כתובת הדואר האלקטרוני עבור משתמש.

נוצר

הצגת התאריך שבו נוצרה זהות המשתמש.

כניסה אחרונה

הצגת התאריך שבו המשתמש התחבר לאחרונה ליישום.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיבתיאור

הוסף

פתיחת האשף פרטי חשבון משתמש של ‎.NET שבאמצעותו באפשרותך להוסיף משתמש חדש.

הגדרת ספק ברירת מחדל

פתיחת תיבת הדו-שיח עריכת הגדרות של משתמשי ‎.NET, כך שתוכל להגדיר את ספק ברירת המחדל.

איפוס סיסמה

איפוס הסיסמה של המשתמש הנבחר.

ערוך

פתיחת תיבת הדו-שיח עריכת משתמש ‎.NET שבאמצעותה באפשרותך לערוך תפקיד משתמש או כתובת דואר אלקטרוני. פעולה זו זמינה רק בעת בחירה בפריט מתוך הרשימה בדף התכונות.

הסר

הסרת הפריט הנבחר מהרשימה בדף התכונות.

ספקים

פתיחת דף התכונות ספקים.

תפקידים

פתיחת דף התכונות תפקידי ‎.NET.

למידע נוסף


תוכן העניינים