השתמש בתיבת הדו-שיח הגדרת נתיב שגיאה מותאמת אישית ומותאמת לשפה המקומית כדי להגדיר את הנתיב של קבצי שגיאה מותאמים לשפה המקומית.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

נתיב ספריית בסיס

הקלד את הנתיב הפיזי של ספריית הבסיס של קבצי השגיאה המותאמים לשפה מקומית. נתיב ספריית הבסיס הוא החלק של הנתיב שמופיע לפני ספריית האזור, לדוגמה, EN-US. לדוגמה, אם הנתיב המלא עבור האזור EN-US הוא d:\errors\EN-US\messages\404.htm, הקלד d:\errors.

עיון

פתיחת תפריט קובץ שמתוכו ניתן לעיין עבור הנתיב.

נתיב קובץ יחסי

הקלד את הנתיב הפיזי היחסי של קובץ השגיאה המותאם לשפה מקומית. נתיב הקובץ היחסי הוא החלק של הנתיב שמופיע אחרי ספריית האזור, לדוגמה, EN-US. לדוגמה, אם הנתיב המלא עבור האזור EN-US הוא d:\errors\EN-US\messages\404.htm, הקלד ‎\messages\404.htm.

למידע נוסף


תוכן העניינים