השתמש בדף התכונות סוגי MIME כדי לנהל רשימה של סוגי Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME)‎ כך שתוכל לזהות את סוגי התוכן שאותם שרת אינטרנט יכול לספק לדפדפן או ללקוח דואר.

מיין את הרשימה על-ידי לחיצה על אחת מכותרות העמודה של דף התכונות או בחר ערך מהרשימה הנפתחת קבץ לפי כדי לקבץ פריטים דומים.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות בחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיבתיאור

הרחבה

הצגת סיומת שם הקובץ, לדוגמה, ‎.chm.

סוג MIME

הצגת סוג MIME, לדוגמה, application/octet-stream.

סוג ערך

הצגה אם הפריט הוא מקומי או מועבר בירושה. פריטים מקומיים נקראים מקובץ התצורה הנוכחי, ופריטים שעוברים בירושה נקראים מקובץ תצורת אב.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיבתיאור

הוסף

פתיחת תיבת הדו-שיח הוספת סוג MIME שממנה ניתן להוסיף סוג MIME.

ערוך

פתיחת תיבת הדו-שיח עריכת סוג MIME שממנה ניתן לערוך את סוג ה-MIME הנבחר.

הסר

הסרת הפריט הנבחר מהרשימה בדף התכונות.

למידע נוסף


תוכן העניינים