השתמש בתיבת הדו-שיח עריכת הגדרות של דפי שגיאות כד להחזיר הודעת שגיאה המוגדרת כברירת מחדל בכל פעם שמתרחשת שגיאת HTTP שעבורה לא קיים דף מוגדר מראש.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

דפי שגיאה מותאמים אישית

תחת תגובות שגויות, בחר באפשרות זו כדי להגיב רק עם דפי שגיאה מותאמים אישית הן עבור בקשות מקומיות והן עבור בקשות שהתבצעו ממחשבים אחרים.

שגיאות מפורטות

תחת תגובות שגויות, בחר באפשרות זו כדי להגיב רק עם שגיאות מפורטות הן עבור בקשות מקומיות והן עבור בקשות שהתבצעו ממחשבים אחרים.

שים לב

הודעות שגיאה מפורטות עלולות להציג פרטים רגישים של השרת למחשב הלקוח.

שגיאות מפורטות עבור בקשות מקומיות ודפי שגיאה מותאמים אישית עבור בקשות מרוחקות

תחת תגובות שגויות, בחר באפשרות זו כדי להציג שגיאות מפורטות עבור בקשות מקומיות ושגיאות מותאמות אישית עבור בקשות שהתבצעו ממחשבים אחרים.

נתיב

תחת דף ברירת מחדל, הקלד או עיין לנתיב של דף השגיאות המוגדר כברירת מחדל. בהתאם לאפשרות שתבחר מתוך הרשימה הנפתחת סוג נתיב, הערך שתקליד בשדה נתיב יכלול את אחד מהפריטים הבאים:

  • אם תבחר קובץ, ציין נתיב פיזי.

  • אם תבחר ביצוע כתובת URL, ציין כתובת URL יחסית לכתובת ה- URL של בסיס האתר.

  • אם תבחר ניתוב מחדש, הקלד כתובת URL.

סוג נתיב

תחת דף ברירת מחדל, בחר באחת מהאפשרויות הבאות מתוך הרשימה הנפתחת סוג נתיב.

  • קובץ: שגיאת ברירת המחדל היא תוכן סטטי, לדוגמה, מקובץ HTML.

  • בצע את כתובת ה-URL:שגיאת ברירת המחדל היא תוכן דינאמי, לדוגמה, מקובץ ASP.

  • נתב מחדש:שגיאת ברירת המחדל היא בכתובת URL של ניתוב מחדש.

למידע נוסף


תוכן העניינים