Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία ρυθμίσεων δυνατότητας σελίδων σφαλμάτων για να επιστρέφεται ένα προεπιλεγμένο μήνυμα σφάλματος κάθε φορά που παρουσιάζεται ένα σφάλμα HTTP, για το οποίο δεν υπάρχει προκαθορισμένη σελίδα σφάλματος.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Σελίδες προσαρμοσμένων σφαλμάτων

Κάτω από την ένδειξη Αποκρίσεις σφάλματος, επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να ανταποκρίνεστε μόνο με προσαρμοσμένες σελίδες σφαλμάτων τόσο για τις τοπικές αιτήσεις όσο και για τις αιτήσεις που υποβάλλονται από άλλους υπολογιστές.

Λεπτομερή μηνύματα σφάλματος

Κάτω από την ένδειξη Αποκρίσεις σφάλματος, επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να ανταποκρίνεστε μόνο με λεπτομερή μηνύματα σφάλματος τόσο για τις τοπικές αιτήσεις όσο και για τις αιτήσεις που υποβάλλονται από άλλους υπολογιστές.

Προσοχή

Τα λεπτομερή μηνύματα σφάλματος μπορεί να εμφανίζουν ευαίσθητες πληροφορίες διακομιστή στον υπολογιστή-πελάτη.

Λεπτομερή μηνύματα σφάλματος για τοπικές αιτήσεις και προσαρμοσμένες σελίδες σφαλμάτων για απομακρυσμένες αιτήσεις

Κάτω από την ένδειξη Αποκρίσεις σφάλματος, επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να εμφανίζετε λεπτομερή μηνύματα σφάλματος για τις τοπικές αιτήσεις και προσαρμοσμένα μηνύματα σφάλματος για τις αιτήσεις που υποβάλλονται από άλλους υπολογιστές.

Διαδρομή

Στην περιοχή Προεπιλεγμένη σελίδα, πληκτρολογήστε ή αναζητήστε τη διαδρομή της προεπιλεγμένης σελίδας σφάλματος. Ανάλογα με την επιλογή που χρησιμοποιείτε από την αναπτυσσόμενη λίστα Τύπος διαδρομής, η τιμή που πληκτρολογείτε στο πεδίο Διαδρομή θα πρέπει να είναι μία από τις εξής:

  • Εάν επιλέξετε Αρχείο, καθορίστε μια φυσική διαδρομή.

  • Εάν επιλέξετε Εκτέλεση URL, καθορίστε μια διεύθυνση URL η οποία είναι σχετική με τη ριζική διεύθυνση URL της τοποθεσίας.

  • Εάν επιλέξετε Ανακατεύθυνση, πληκτρολογήστε μια διεύθυνση URL.

Τύπος διαδρομής

Στην περιοχή Προεπιλεγμένη σελίδα, επιλέξτε μία από τις παρακάτω ρυθμίσεις από την αναπτυσσόμενη λίστα Τύπος διαδρομής:

  • Αρχείο: Το προεπιλεγμένο σφάλμα περιλαμβάνει στατικό περιεχόμενο, για παράδειγμα, από ένα αρχείο HTML.

  • Εκτέλεση URL: Το προεπιλεγμένο σφάλμα περιλαμβάνει δυναμικό περιεχόμενο, για παράδειγμα, από ένα αρχείο ASP.

  • Ανακατεύθυνση: Το προεπιλεγμένο σφάλμα βρίσκεται σε μια διεύθυνση URL ανακατεύθυνσης.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων