Χρησιμοποιήστε τη σελίδα της δυνατότητας Ρόλοι .NET για να διαχειριστείτε μια λίστα ομάδων χρηστών. Οι ομάδες χρηστών προσφέρουν τη δυνατότητα κατηγοριοποίησης ενός συνόλου χρηστών και εκτέλεσης λειτουργιών σχετικών με την ασφάλεια, όπως η εξουσιοδότηση, σε ένα καθορισμένο σύνολο χρηστών.

Ταξινομήστε τη λίστα κάνοντας κλικ σε μία από τις κεφαλίδες στηλών της σελίδας της δυνατότητας ή επιλέξτε μια τιμή από την αναπτυσσόμενη λίστα Ομαδοποίηση κατά για να ομαδοποιήσετε παρόμοιους όρους.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Όνομα

Εμφανίζει το όνομα του ρόλου.

Χρήστες

Εμφανίζει τον αριθμό χρηστών που έχουν αντιστοιχιστεί σε ένα ρόλο.

Στοιχεία του παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Προσθήκη

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη ρόλου .NET από το οποίο μπορείτε να προσθέσετε ονόματα ρόλων σε αυτήν την υπηρεσία παροχής.

Προβολή χρηστών

Ανοίγει τη σελίδα της δυνατότητας Χρήστες .NET, φιλτραρισμένη από τον επιλεγμένο ρόλο.

Μετονομασία

Σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε τον επιλεγμένο ρόλο.

Κατάργηση

Καταργεί το επιλεγμένο στοιχείο από τη λίστα στη σελίδα της δυνατότητας.

Απενεργοποίηση

Απενεργοποιεί τη σελίδα της δυνατότητας Ρόλοι .NET.

Ορισμός προεπιλεγμένης υπηρεσίας παροχής

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία ρυθμίσεων ρόλων .NET για να μπορείτε να ορίσετε την προεπιλεγμένη υπηρεσία παροχής.

Υπηρεσίες παροχής

Ανοίγει τη σελίδα της δυνατότητας Υπηρεσίες παροχής.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων