Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Αποδοχή ρήματος, για να προσθέσετε ένα ρήμα στη λίστα των ρημάτων HTTP για τα οποία η λειτουργική μονάδα φιλτραρίσματος αιτήσεων θα επιτρέπει την πρόσβαση. Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Απόρριψη ρήματος, για να προσθέσετε ένα ρήμα στη λίστα των ρημάτων HTTP για τα οποία η λειτουργική μονάδα φιλτραρίσματος αιτήσεων θα αρνείται την πρόσβαση.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Ρήμα

Καθορίζει το ρήμα HTTP για το οποίο η λειτουργική μονάδα φιλτραρίσματος αιτήσεων θα επιτρέπει ή θα αρνείται την πρόσβαση.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων