Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή πιστοποιητικού για να επαναφέρετε ένα πιστοποιητικό που έχει χαθεί ή καταστραφεί, για το οποίο προηγουμένως είχατε δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας, ή για να εγκαταστήσετε ένα πιστοποιητικό που έχετε λάβει από άλλο χρήστη ή αρχή έκδοσης πιστοποιητικών (CA).

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Αρχείο πιστοποιητικού (.pfx)

Πληκτρολογήστε ένα όνομα αρχείου στο πλαίσιο Αρχείο πιστοποιητικού (.pfx) ή κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση για να μεταβείτε στο όνομα ενός αρχείου, όπου βρίσκεται αποθηκευμένο το εξαγόμενο πιστοποιητικό.

Κωδικός πρόσβασης

Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο πεδίο Κωδικός πρόσβασης εάν η εξαγωγή του πιστοποιητικού έγινε με κωδικό πρόσβασης.

Να επιτρέπεται η εξαγωγή αυτού του πιστοποιητικού

Ενεργοποιήστε την επιλογή Να επιτρέπεται η εξαγωγή αυτού του πιστοποιητικού εάν θέλετε να έχετε τη δυνατότητα εξαγωγής του πιστοποιητικού ή καταργήστε την επιλογή Να επιτρέπεται η εξαγωγή αυτού του πιστοποιητικού εάν δεν θέλετε να επιτρέψετε επιπλέον εξαγωγές αυτού του πιστοποιητικού.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων