Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία ρυθμίσεων βασικού ελέγχου ταυτότητας για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του βασικού ελέγχου ταυτότητας για μια τοποθεσία.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Προεπιλεγμένος τομέας

Πληκτρολογήστε το όνομα ενός τομέα, σε αντιπαραβολή με τον οποίο θέλετε να ελέγχεται η ταυτότητα των χρηστών από προεπιλογή. Η ταυτότητα των χρηστών που δεν παρέχουν όνομα τομέα όταν συνδέονται στην τοποθεσία ελέγχεται σε αντιπαραβολή με αυτόν τον τομέα.

Τομέας

Πληκτρολογήστε το όνομα τομέα DNS ή τη διεύθυνση που θα χρησιμοποιεί τις πιστοποιήσεις, η ταυτότητα των οποίων έχει ελεγχθεί σε αντιπαραβολή με τον προεπιλεγμένο τομέα. Η παροχή ονόματος Τομέας είναι προαιρετική για τον βασικό έλεγχο ταυτότητας.

Σημαντικό

Εάν πληκτρολογήσετε το όνομα του προεπιλεγμένου τομέα στο πλαίσιο Τομέας, το εσωτερικό όνομα τομέα των Microsoft Windows ενδέχεται να εκτίθεται στους εξωτερικούς χρήστες κατά τη διαδικασία πρόκλησης του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων