Αυτό το μήνυμα σφάλματος δηλώνει ότι το όνομα διακομιστή που πληκτρολογήσατε δεν συμφωνεί με το όνομα που εμφανίζεται στο πιστοποιητικό του διακομιστή.

Αυτό ενδεχομένως να συμβαίνει επειδή όταν το όνομα DNS ή NETBIOS εμφανίστηκε στο πιστοποιητικό του διακομιστή καταχωρήσατε την ασφαλή διεύθυνση IP διακομιστή. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να φαίνεται ότι γίνεται ανακατεύθυνση με κακόβουλη πρόθεση σε ένα διακομιστή διαφορετικό από αυτόν στον οποίο σκοπεύατε να συνδεθείτε.

Για να μην εμφανιστεί αυτό το μήνυμα ξανά στο μέλλον, συνδεθείτε στο διακομιστή πληκτρολογώντας τη διεύθυνση που εμφανίζεται στο ασφαλές πιστοποιητικό διακομιστή.


Πίνακας περιεχομένων